سامانه آزمون های تشریحی

آزمون تشریحی راهکارهای قطعی افزایش نمرات و معدل در امتحانات نهایی بهبود نمرات و معدل امتحان نهایی یعنی افزایش شانس قبولی در کنکور سراسری
آزمون تشریحی
نتیجه گرفتن در امتحانات مدرسه آسان‌تر از کنکور است اهمیت نمرات امتحانات مدرسه در سرنوشت تحصیلی دانش آموزان در سال های اخیر افزایش یافته و پیوسته رو به فزونی است. هر ساله تعداد بیش‌تری از رشته های دانشگاهی برای پذیرش دانشجو صرفأ به سوابق تحصیلی توجه می‌کنند.
توجه: کنکور سالی یک بار است، امتحان نهایی در زندگی هر فرد فقط یک بار است.
نمونه سوال و پاسخ طبق راهنمای تصحیح امتحان نهایی
کارنامه کشوری آزمون تشریحی در همان روز