سامانه آزمون های تشریحی

دانش آموز گرامی؛ برای ورود به صفحه شخصی و مشاهده کارنامه آزمونهای خود شمارنده و کد ملی خود را وارد کنید و روی دکمه ورود به صفحه شخصی کلیک کنید.

    شمارنده را وارد کنید
    کد ملی را وارد کنید
    ورود به صفحه شخصی ربات تلگرام کارنامه