سامانه آزمون های تشریحی

مهندس مسعود تاج فرد بنیانگذار سامانه برگزاري و تصحيح آزمون هاي تشريحي
محمد رضا تقی پور مدير هماهنگ كننده
رضا نجفی توسعه دهنده وب
سحر نیک پی‎‌‌‎ طراحی و تولید آزمون
فاطمه طیری امور مصححین
فرامرز نجف زاده مدير واحد پشتياني فني
الهام رئوفی پشتياني فني
سارا نیلویل پشتياني فني
حمید عباسی چاپ آزمون