سامانه آزمون های تشریحی

راهنمای استفاده از ربات تلگرام برای دریافت کارنامه آزمون های تشریحی

در قسمت جستجوی تلگرام عبارت tashrihi_bot@ را وارد کنید.پس از نمایش ربات در قسمت جستجو روی آن کلیک کنید تا اجرا شود


ابزار مربعی شکل را انتخاب تا لیست دستورات ربات مشاهده شود


پس از نمایش لیست فرامین ربات، گزینه ثبت نام را انتخاب کنید


شمارنده خودراوارد کنید


پس از ثبت شمارنده و دریافت پیغام تایید کد ملی خود را نیز وارد کنید


بعد از ثبت کد ملی ثبت نام شما صورت گرفته وحالا می توانید کارنامه ویا پاسخبرگ خود را مشاهده نمایید


برای مشاهده کارنامه ابزار مربعی شکل را انتخاب و گزینه مشاهده کارنامه یا پاسخبرگ را انتخاب نمایید


گزینه کارنامه را انتخاب نمایید


تاریخ آزمون خود را انتخاب نمایید


تصویر کارنامه خود را مشاهده می کنید


برای مشاهده پاسخ برگ ابزار مربعی شکل را انتخاب و گزینه مشاهده کارنامه یا پاسخبرگ را انتخاب کنید


گزینه پاسخبرگ را انتخاب کنید تا این بار بتوانید پاسخبرگ خود را مشاهده نمایید


تاریخ آزمون خود را انتخاب نمایید


تصویر پاسخبرگ برای شما به نمایش در می آید